Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vind je welke persoonsgegevens mogelijk worden verwerkt door BeautyClick en met welk doel.

BeautyClick slaat je persoonlijke gegevens altijd beveiligd op. Deze gegevens geven wij niet door aan derden voor commerciële doeleinden. BeautyClick vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met alle persoonsgegevens. Om deze zorgvuldigheid te waarborgen houdt BeautyClick zich aan de eisen uit de privacywetgeving, dit betekent het volgende:

– Wij verzamelen en verwerken zo min mogelijk persoonsgegevens, wij verzamelen alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor jij zelf vrijelijk toestemming hebt gegeven;
– Wij vermelden duidelijk voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken, dit kun je terugvinden in deze privacyverklaring;
– Wij vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken. De wettelijke basis voor het verwerken van persoonsgegevens zal voor ons dan ook in de meeste gevallen ‘de toestemming van de gebruiker’ zijn. De toestemming die wij vragen is duidelijk en specifiek en de toestemming geldt alleen wanneer jij vrijelijk toestemming geeft;
– Wij delen jouw gegevens niet zomaar met derden, tenzij dat nodig is om de door jou gevraagde dienst te kunnen leveren, ook hiervoor wordt in dit geval toestemming gevraagd. Ook wanneer wij wettelijk verplicht zijn om gegevens te delen met bijvoorbeeld overheidsinstanties, doen wij dit;
– Wij zullen de persoonsgegevens niet doorgeven buiten de EU of aan een internationale organisatie zonder toestemming;
– Uw gegevens worden opgeslagen op een met SSL beveiligde server hierdoor zijn uw gegevens dus altijd veilig;
– Wij sluiten een contract af met iedere partij die mogelijk toegang heeft tot jouw gegevens zodat deze gegevens niet voor eigen (commerciële) doeleinden gebruikt worden en zodat de persoonsgegevens ook daar goed beveiligd zijn;
– Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is;
– Wij respecteren jouw recht om jouw gegevens altijd op aanvraag te kunnen inzien, te kunnen aanpassen of te kunnen verwijderen;
– Wij vragen kinderen jonger dan 16 om toestemming van de ouder/verzorger omdat zij de risico’s van gegevensverwerking mogelijk nog niet goed kunnen inschatten.
– Deze website wordt beveiligd door reCAPTCHA.

Wanneer je naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met BeautyClick wilt opnemen of heb je en klacht over het privacybeleid of de manier waarop ik met jouw gegevens omga? Dan kun je mailen naar info@beautyclick.nl of bellen 0653410396. Kom je er met ons niet uit? Dien dan een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens via deze link.

Persoonsgegevens
BeautyClick ontvangt van klanten, van sommige bezoekers en van degenen die nieuwsbrieven of E-books ontvangen, een aantal persoonsgegevens. Wij vragen geen onnodige persoonsgegevens. In het schema die hieronder weergegeven is, kun je terugvinden wanneer wij welke gegevens van jou ontvangen.

Naam
Wij ontvangen uiteraard de naam van:
– Onze klanten en mogelijk hun bedrijfsnaam
– Bedrijven of personen waarmee wij samenwerken
– Inschrijvers voor onze nieuwsbrief
– Bezoekers die op beautyclick.nl een contactformulier hebben ingevuld
– Mogelijk degenen die ons mailen op info@beautyclick.nl

Bedrijfsgegevens
Wij ontvangen in sommige gevallen (algemene) bedrijfsgegevens van:
– Onze klanten
– Bedrijven waarmee wij samenwerken

E-mailadres
Wij ontvangen een e-mailadres wanneer jij ons contactformulier invult, wanneer je je inschrijft op onze nieuwsbrief. Wij gebruiken jouw e-mailadres uitsluitend voor onze eigen dienstverleningen. Wil jij je gemakkelijk uitschrijven voor de nieuwsbrief? Onder iedere mail sturen wij een linkje om je uit te schrijven.

Contactformulier
Informatie die je zelf invult in een open veld zoals de informatie die je invult bij ons contactformulier verwerken wij niet. Wij gebruiken deze informatie echter alleen om jouw vraag op opmerking te kunnen beantwoorden.

Telefoonnummer
Wij ontvangen in vrijwel alle gevallen de telefoonnummers van onze klanten. Deze worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan als communicatiemiddel.

IBAN
Bij betalingen ontvangen wij de IBAN van klanten. Deze slaan wij niet op en gebruiken wij ook niet voor enig ander doeleinde.

Doeleinden
BeautyClick verwerkt de bovenstaande gegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (afhankelijk van welke dienst of functionaliteit jij gebruikt):

– Om je vragen of opmerking te kunnen beantwoorden.
– Om gepersonaliseerde nieuwsbrieven te versturen met nuttige informatie en tips
– Om de communicatie goed te laten verlopen

Verstrekking aan derden
BeautyClick deelt de gegevens die door jou verstrekt zijn alleen wanneer dit noodzakelijk is. Dit houdt in dat de gegevens alleen worden verstrekt wanneer dit nodig is voor het verlenen van de door ons te verlenen dienst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verstrekt aan derden wanneer wij hier wettelijk voor verplicht zijn. Voor het verstrekken van persoonsgegevens sluiten wij altijd een verwerkersovereenkomst af met de partij die de gegevens ontvangt. Hierin staat dat de derde partij de gegevens niet mag gebruiken voor commerciële doeleinden en dat de gegevens ook daar beveiligd moeten zijn. Ook staat in het contract dat gegevens niet langer worden bewaard dan nodig is.

Wijziging in deze privacyverklaring
Het is mogelijk dat er in de toekomst wijzigingen plaatsvinden in ons privacy beleid. In dit geval publiceert BeautyClick dit op de website zodat je hier altijd van op de hoogte bent.

Inzage van jouw gegevens
Wanneer jij wilt weten welke gegevens BeautyClick van jou ontvangen heeft en/of bewaard kun je contact op nemen via info@beautyclick.nl
Hier kun je jouw gegevens opvragen, wijziging en gemakkelijk verwijderen indien gewenst.

BeautyClick wilt misbruik voorkomen. Om deze reden vragen wij jou, wanneer jij je gegevens via BeautyClick opvraagt, om je adequaat te identificeren door een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te sturen. Vergeet hierbij niet om jouw BSN en jouw pasfoto af te schermen. Bekijk op de website van de rijksoverheid hoe je het best een kopie van jouw ID stuurt.

Profilering van cookies
Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij de meeste websites op jouw mobiele telefoon, computer of tablet verschijnen wanneer je een website bezoekt. De nieuwe AVG heeft invloed op het cookiebeleid omdat persoonsgegevens worden verwerkt wanneer er cookies worden geplaatst. Cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk voor een website om jouw inloggegevens te onthouden, zodat jij niet telkens opnieuw hoeft in te loggen. Ook worden cookies toegepast om statistieken van het gebruik van de website bij te houden.

Wij maken gebruik van functionele, statistische en marketing cookies.
De functionele cookies zijn nodig om de site goed te laten functioneren, dus deze plaatsen wij altijd. Dit is wettelijk ook toegestaan.

Statische cookies maken het voor websites mogelijk om analytische gegevens zoals de hoeveelheid bezoekers van de website te verkrijgen. Op deze manier kunnen wij onze diensten voor jou verbeteren en heb jij een fijnere ervaring op de website van BeautyClick. Wij verkrijgen deze analytische informatie via Google Analytics. Deze gegevens delen wij niet met derden. Wij hebben een verwerking overeenkomst afgesloten en de persoonsgegevens zijn geanonimiseerd (zoals IP-adres).

Autoriteit Persoonsgegevens
Een data lek wordt altijd gemeld bij u als klant en bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bron: Autoriteit Persoonsgegevens